top of page

Ochrana dat

Zásady ochrany osobních údajů jsou prohlášení, které stanoví některé nebo všechny způsoby, kterými webová stránka shromažďuje, používá, zveřejňuje a spravuje informace svých návštěvníků a zákazníků. Tento dokument zajišťuje soulad s právními požadavky na ochranu důvěrnosti údajů o návštěvnících nebo klientech.
Různé země a regiony mají různé zákony a požadavky na ochranu soukromí. Ujistěte se, že dodržujete zákony, které upravují vaše operace ve vašem konkrétním regionu.
 
Jaké body by obecně měly být uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů:
 
1.   Jaké informace shromažďujete?
2.   Jak shromažďujete informace?
3.   Proč shromažďujete tyto osobní údaje?
4.    Jak ukládáte, používáte, přenášíte a zveřejňujete osobní údaje o návštěvnících vašich webových stránek?
5.    Pokud komunikujete s návštěvníky tohoto webu, jak k této komunikaci dochází?
6.    Jsou vaše služby určeny nezletilým a shromažďujete jejich údaje?
7.    Aktualizace zásad ochrany osobních údajů
8.    Kontaktní údaje

Další informace o vytváření zásad ochrany osobních údajů naleznete v této bílé knize.

Vysvětlení, informace a příklady uvedené v tomto dokumentu jsou poskytovány pouze pro ilustrativní účely. Tento článek nepředstavuje právní rady ani doporučení a nemělo by se na něj spoléhat při rozhodování o vašich skutečných činnostech. Pokud potřebujete pomoc s vytvořením vlastních zásad vracení zboží, doporučujeme, abyste se obrátili na svého právního zástupce.

bottom of page